Afholdte

Generalforsamling – hvordan det gik.
Søndag den 26. februar afholdt foreningen sin ordinære generalforsamling på Hvidsten Kro. Alle 25 deltagere var med til fælles spisning inden generalforsamlingen. Menuen var kroens nok bedst kendte, nemlig Gudruns æggekage med flæsk og dertil rugbrød og hjemmerørt sennep. Inden generalforsamlingen var der tid til at synge en enkelt sang fra sangbogen. Generalforsamlingen fulgte den dagsorden, som er beskrevet i vedtægterne. Efter beretning  (tryk her og læs) samt regnskabsgodkendelse (tryk her og se regnskab)  var der valg. Der var tale om genvalg til de fleste poster, men som ny blev Steffen Westh, Randers, valgt som suppleant til bestyrelsen, som erstatning for afdøde Kurt Højklint. Efter ca. 3 kvarter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen, og der blev sunget endnu en sang. Referat kan læses på hjemmesiden. Se billeder i galleriet.

Herefter blev ”scenen” overladt til Brian Christensen, forlægger og forfatter til bogen om Jens Jakob Jensen, bedst kendt som Sabber. Og så fik vi et interessant og muntert foredrag om Sabbers liv og levned. Ledsaget af billedfremvisning med mange af hans specielle og finurlige klip. I en indlagt pause blev der serveret kaffe og krokringle.

Generalforsamling
Generalforsamling søndag d. 26. februar 2023 kl. 13.30 på Hvidsten Kro. Adressen er: Mariagervej 450, 8981 Spentrup. Dagsorden ifølge vedtægterne. Vedtægterne findes, og kan læses på hjemmesiden. Der er valg til bestyrelsen, til revisorposten og til suppleanter for både og. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – ifølge vedtægterne – være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. For deltagere, der har lyst, starter vi med spisning kl. 12.15. Menuen står på en af kroens specielle retter – æggekage med flæsk og tilbehør. Pris inkl. 1 genstand er kr. 175.   Af hensyn til spisning er der bindende tilmelding til Käte, tlf.:  2982 3790 senest 14. februar.  Benyt gerne og helst konto 9570 – 11941737 ved indbetaling. Foreningen er vært ved efterfølgende kaffebord. Efter generalforsamlingen får vi besøg af forfatter og forlagschef Brian Christensen, som vil fortælle om Jens Jakob Jensen, bedre kendt som Sabber. Læs den korte omtale af bogen om Sabber i sidste nummer af Klippeøen.

Julekomsammen.

Lørdag d.26. november afholdt vi foreningens årlige julekomsammen i Viborg. Her mødtes 23 glade medlemmer i Asmild Engs fælleshus til hyggeligt samvær. Med spisning, sange, besøg af julemanden med sin sæk og gaver, bingo og pakkespil. Bestyrelsen havde lagt sig i selen for at frem-/og medbringe nogle af de bornholmske madretter som ristepølse og saltstegte sild sammen med anden dansk traditionel julemad. Der var god stemning, og alle fik mindst en pakke med hjem.  Efter nogle hyggelige timer med megen lystig snak, og sange på jysk og bornholmsk, sluttede vi af med at ønske hinanden glædelig jul og godt nytår. Se billeder i galleriet.

Igen i år foregår det i Viborg, og datoen bliver denne gang lørdag den 26. november, hvor vi mødes kl. 12.00 i Fælleshuset, Asmild Eng 19, 8800 Viborg. Til en afveksling har bestyrelsen aftalt, at ville frem-/medbringe små ”bornholmske” retter, så vi – forhåbentlig – kan få lidt godt at spise. Ellers skal vi hygge os i hinandens selskab og bl.a. synge nogle sange fra vores sangbog.  Pris inkl. mad og kaffe: 150 kr. OBS:  medbring selv drikkevarer! og en lille pakke til pakkespil – og sangbogen. Tilmelding til Poul-Erik på tlf.:  5130 9567 senest 18. november. Tilmeldte får senere yderligere infos om parkering m.m.

Sluse og grill i Ebeltoft d. 13. august.

Efter fremlæggelse af nogle forslag til besøg forskellige steder i og omkring Ebeltoft enedes deltagerne om at besøge og opleve slusen ved Øer Maritime Ferieby få kilometer syd for Ebeltoft. Feriebyen blev opført i midten af 1980´erne på 7 øer, der er forbundet med små broer. Der er omkring 300 huse, hvoraf de fleste udlejes til feriegæster og mange har tilknyttet en bådplads næsten ved indgangsdøren. Da vandspejlet i havnebassinet er ca. 1,70 meter over niveauet i Kattegat er slusen en nødvendighed for de sejlende, når de skal ind eller ud. Det er en oplevelse at se bådene ”stige op/dale ned”, når de befinder sig i slusen. Og det kan være spændende at se bådene holde indbyrdes afstand på den knebne plads. Slusen er ikke af de største, men der er dog plads til 4-5 lystbåde – afhængig af størrelse – ad gangen. Der er især meget at kikke på, når der er ”skiftedag” i husene. Der er et lille ishus lige ved siden af slusen, så foreningen gav is til os deltagere, som vi kunne nyde i det gode vejr, mens vi betragtede ”skibstrafikken”.

Senere samledes vi først omkring kaffe og rigelig med kage i haven hos Lillian og Poul-Erik. Endnu senere tændte vi op i grillen og hyggede os med mad, drikke og megen snak og grin i den lune sommeraften. Se billeder i Galleriet.

Lørdag d. 13. august griller vi igen i Ebeltoft hos Lillian og Poul-Erik. Vi mødes kl. 14.00 på P-pladsen ved Glas-museet i Ebeltoft, hvorefter vi ser, hvad der er stemning for – det kunne være en gåtur i Ebeltoft, hvor vi kikker indenfor på den gamle Maltfabrik. Eller måske kører vi en tur til Helgenæs eller Øer – lidt afhængig af vejret. På et tidspunkt stopper vi ved Plantagen 22, hvor vi drikker kaffe og tænder op i grillen. Medbring selv service og det, der skal grilles og drikkes. Pris uden evt. entreer er 50 kr. for kaffe og kage, evt. overskud tilfalder foreningen. Tilmelding og spørgsmål til Poul-Erik på tlf.: 5130 9567 senest 6. august.
                                       ————————————————————————————-
Søndag den 12. juni skal vi besøge Jyllands Park Zoo, der er placeret mellem Herning og Videbæk, adressen er Haunstrupvej 13, 6920 Videbæk. Vi mødes ved indgangen kl. 12, hvorefter vi finder et sted i parken, hvor vi kan spise den medbragte mad. Der skulle være god plads og frisk luft, hvor man kan hygge sig og komme tæt på dyrene. Efter at have spist skal vi på en lille rundvisning, der varer ca. 1 time. Og så er tiden ellers til egen disposition, indtil vi igen på aftalt tidspunkt mødes til kaffe og snak. Pris for deltagelse er 150 kr., der inkluderer entre, rundvisning og kaffe. Spørgsmål og tilmelding til Käte på mobil: 2982 3790. Tilmelding senest 1. juni. Indbetal gerne og helst penge på konto: 9570 – 11941737. Aflyst grundet manglende tilslutning.

 

Geografisk Have

Efter flere udsættelser lykkedes det os endelig den 20. maj at aflægge besøg i Geografisk Have i Kolding. Efter vi havde spist den medbragte mad, fik vi en interessant rundvisning i den store have. Herunder fortalte guiden om blomster og planter, kendte som mere sjældne. Der var planter fra bl.a. Kina, Japan, Amerika og selvfølgelig Europa.  Vi så blandt mange andre et duetræ, et tempeltræ, et hjertetræ, nogle vandgraner, kirsebærtræer, og mammutblad, der er en kæmpe staude. De fleste planter er indført til Danmark af Aksel Olsen, der grundlagde haven som planteskole i 1918. Desværre var vi for tidligt ude til at se havens mange roser i blomst. Vi fik mange gode informationer – og svar på vores spørgsmål før guiden overlod os til kaffe og dejlig havekage i cafe Lykkefund.

Og så var det tid til at besøge Kolding miniby. Byen fandt, efter en lidt omflakkende tilværelse, sin nuværende placering for 10 år siden, på et område, der tidligere hovedsageligt tjente som kompostbunke for Geografisk have. Opførelse af minibyen påbegyndtes 1996, altså for 26 år siden, og er endnu ikke færdig. Det er imponerende at se modellen af Koldinghus ruin. Der er medgået mere end en million små munkesten til byggeriet. Alle de små mursten og tagsten fremstilles på stedet. Leret æltes, presses i forme og brændes i en keramikovn, hvorefter de er klar til at indgå i byggeriet. Det var synd, at der ikke var flere end 12 medlemmer, som deltog i arrangementet. Se billeder i galleriet.

Fredag den 20. maj skal vi opleve den Geografiske Have i Kolding. Adressen er: Christian 4 Vej 23, 6000 Kolding. Vi mødes kl. 12.00 og efter indgang starter vi med at spise medbragt mad i haven.  Med start kl. 13.00 får vi en rundvisning i den over 100 år gamle have, hvor man kan opleve godt 2000 planter fra forskellige lande i Europa, fra Kina, Japan, Nord- og Sydamerika. Der er en stor rosenhave, hvor også vilde roser er repræsenteret. Der skulle også være tid til på egen hånd at studere planter og blomster nærmere. I haven kan man også opleve Kolding by i miniature, som den så ud for 150 år siden. Kl. 15.00 mødes vi i havens Cafe Lykkefund til kaffe, kage og hyggeligt samvær.Prisen for deltagelse er 150 kr., der inkluderer entre, rundvisning og kaffebord. Tilmelding og spørgsmål til Poul-Erik på tlf.: 5130 9567 senest d. 6. maj.

 

Så gik turen til Silkeborg, hvor foreningen aflagde besøg på College 360, hvor man, uanset om man er ung eller 50+, kan tage en uddannelse af erhvervsmæssig karakter. Enten som håndværker eller inden for kontor og handel. Skolen er delt i 2 afdelinger, og den del vi besøgte, blev indviet og taget i brug 20.januar 2020, og  ”huser” p.t. lidt over 800 elever, der uddanner sig inden for håndværk af forskellig art. Der bor en del elever på skolen, hvor de deler værelser og altså også kan dele fritid og fælles interesser. Vi fik en guidet rundvisning i mange forskelligt indrettede lokaler samt en orientering om en del af uddannelserne. Vi kiggede blandt andet ned oppefra eller ind i lokaler, der husede kommende malere, elektrikere, tømrere, autolakerere, kokke, automekanikere og smede. Og flere steder kunne vi se, at der også er piger repræsenteret i de traditionelle mandefag – selv indenfor smedeuddannelsen. Kokkeeleverne var desværre lige blevet færdige med at spise deres egne tillavede retter, og var i gang med oprydning. Så vi fik ikke set deres frembringelser. Tjenereleverne var oppe til eksamen, og vi fik lov til – ganske kort, stille som vi var – at kaste et blik ind i lokalet, hvor de serverede drikkevarer og mad for ”gæster”, nøje overvåget af ”dommere”.

 Vi fulgte interesseret hele gennemgangen, hvor vores guide gav gode informationer og svarede på mange spørgsmål. Som mange nok ved, kan det være svært at finde en udlært håndværker nu til dags. Specielt er der mangel på elektrikere og tømrere, så dem, der er under uddannelse nu, kan være helt sikre på job, når de står med eksamensbeviset i hånden. Vi sluttede den interessante oplevelse af med at drikke kaffe i skolens kæmpe kantine. Og her, som ved frokosten, fik vi en god snak før vi igen skiltes.  Se billeder i Galleriet.

Onsdag den 27. april skal vi besøge College 360 i Silkeborg. Adressen er Bredhøjvej 8, 8600 Silkeborg, hvor vi mødes kl. 12.00 ved indgangen. College 360 er en sammenlægning af erhvervsskole og gymnasium, en skole med forskellige ungdomsuddannelser indenfor handel og erhverv. Den del, som vi skal besøge, omfatter forskellige håndværk som f.eks. tømrer, smed, automekaniker, tjener, kok m.fl. Vi starter med at spise smørrebrød. Derefter er der rundvisning på skolen og vi skal besøge nogle forskellige klasser og måske følge lidt undervisning. Vi slutter besøget med at drikke kaffe i skolens kantine. Deltagerpris er 120 kr. som dækker 3 stk. smørrebrød, kaffe og kage. Benyt gerne konto 9570 -11941737 ved betaling. Tilmelding og spørgsmål til Per på tlf.: 6160 6360 senest 19. april.

Generalforsamling.

Lørdag den 26. februar afholdt foreningen sin ordinære generalforsamling for året 2021. Det skete på Signesminde Kro ved Silkeborg. De fleste deltagere spiste sammen inden generalforsamlingen. Der kom 3 afbud til spisning aftenen forinden, hvoraf de 2 skyldtes sygdom med Corona. Ved selve generalforsamlingen deltog der 20 medlemmer. Man fulgte den dagsorden, som er beskrevet i vedtægterne. Efter beretning (læs beretning – tryk her) og regnskabsgodkendelse var der valg. Der var tale om flere genvalg, men som ny i bestyrelsen kom Lene Jensen, Horsens, og som ny revisorsuppleant blev Søren Bubel fra Skjern valgt. Læs referat – tryk her. Efter generalforsamlingen var der kaffebord med dejlig æblekage, der blev sunget nogle sange fra sangbogen, og så blev der ellers spillet Bingo – med gevinster, der kunne spises eller drikkes. Se billeder i galleriet.

 Hvis der ikke indføres begrænsende restriktioner igen, har vi planlagt, at den ordinære generalforsamling finder sted lørdag den 26. februar 2022 kl. 13.30 på Signesminde Kro. Adressen er: Viborgvej 145, 8600 Silkeborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Vedtægterne findes, og kan læses på hjemmesiden. Der er valg til bestyrelsen, til revisorposten og til suppleanter for både og. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – ifølge vedtægterne – være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
For deltagere, der har lyst, starter vi med spisning kl. 12.15. Menuen står på en god gammeldags bøf med tilbehør.  Pris inkl. 1 genstand er kr. 150.   Af hensyn til spisning er der bindende tilmelding til Käte, tlf.:  2982 3790 senest den 14. februar.  Benyt gerne og helst konto 9570 – 11941737 ved indbetaling. Foreningen er vært ved kaffebord efter generalforsamlingen. Til afveksling fra tidligere, hvor vi har afsluttet samværet med fortælling eller foredrag, vil vi denne gang have bankospil, eller, hvis vi kan lave en god aftale, måske lidt musikalsk underholdning.

Julekomsammen

Lørdag d. 4. december afholdt vi foreningens årlige julekomsammen under hyggelige former hos Anette og Niels-Jørgen i Hadsten. Det var ellers planlagt, at det skulle foregå i Rønde, men af forskellige årsager flyttede vi arrangementet til Hadsten. Vi blev blot 19 deltagere, men os, der deltog, fik en hyggelig oplevelse med spisning, sange, en oplæst julehistorie, bingo og pakkespil. Der var god traditionel julemad og god stemning, og alle fik mindst en pakke med hjem.  Efter nogle hyggelige timer med megen lystig snak, og sange på jysk og bornholmsk, sluttede vi af med at ønske hinanden glædelig jul og godt nytår. Se billeder i galleriet.

Ligesom vi planlagde det sidste år, skal vi en tur til Rønde, og datoen bliver lørdag den 4. december, hvor vi mødes kl. 12.00 på adressen Mosbakken 18, 8410 Rønde. Flyttet til Hadsten på adressen: Vermundsvej 35. Stedet bliver markeret med små bornholmske flag. Vi skal have lidt godt at spise, og ellers skal vi hygge os i hinandens selskab og bl.a. synge nogle sange fra vores sangbog.  Pris inkl. mad, kaffe og kage kr. 150,-.   Indbetal gerne beløbet på vores konto 9570 – 11941737.  OBS:  medbring selv drikkevarer og en lille pakke til pakkespil. Tilmelding til Anette på tlf.: 2057 4622 senest 24. november.

                    Generalforsamlingen på Rindsholm Kro.

Så lykkedes det endelig – den 4. september – at få afviklet den udsatte generalforsamling. Det skete i kongestuen på Rindsholm kro i nærheden af Viborg. Efter at have indtaget en god varm middagsret kunne formanden byde de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Denne fulgte foreningens vedtægter og var overstået på ca. tre kvarter. Efter bestyrelsens beretning (læs beretning tryk her)og fremlæggelse af det reviderede regnskab, var der valg. Til bestyrelsen, revisorposten og suppleanter for både og. Ny i bestyrelsen er Per Christiansen fra Silkeborg. Han erstatter Preben Kristensen, som er flyttet til Bornholm. Øvrig bestyrelse og revisorer er efter genvalg uændret. Som nye suppleanter for bestyrelse og revisorer valgtes Kurt Højklint fra Herning og Lene Jensen fra Horsens. Bestyrelsen havde forslag til mindre ændringer af vedtægterne. Disse blev vedtaget efter fremlæggelse og gennemgang. Læs referat tryk her.

Efter generalforsamlingen fortalte krofatter Frode Hansen om kroens historie. Om hvorledes det var gået siden han og konen købte kroen i 1989 med indhold: 3 borde og 7 lamper. Helt uforståeligt, når man i dag ser, hvad det har udviklet sig til. Han fortalte også om mindelunden, der findes i kroens baghave. Det blev ikke til det lange foredrag, idet han blev kaldt ud i mindelunden. Fordi, netop den 4. september, dagen før den officielle flagdag, var der nedlæggelse af kranse ved flere mindestene, uddeling af hædersbevisninger, sange, taler m.m., så han havde rigtigt travlt. Vi sluttede med kaffebord hvor vi fik kringle og æblekage – og en cognac, som et af vore nye medlemmer gerne ville give i anledning af sin 85års fødselsdag tidligere på året. Alle havde efterfølgende lejlighed til at besøge mindelunden, hvor man mindes og hædrer alle de danskere, der i fredens tjeneste har været udsendt overalt i verden. Mindelunden er et besøg værd, hvis det interesse og man kommer på de kanter, der er fri adgang. Se billeder i galleriet.

Generalforsamling d. 27. marts 2021. Udsættes igen – ny dato 15. maj 2021. 4. september 2021
 Vi havde oprindeligt planlagt, at det skulle ske d. 27. februar 2021. Men grundet de nugældende restriktioner har vi flyttet generalforsamlingen til lørdag d. 27. marts. Til den tid håber vi meget, at det kan lade sig gøre, – at smitten er under kontrol og vaccinen er begyndt at virke. Generalforsamlingen foregår kl. 13.30 på Signesminde Kro, adressen er: Viborgvej 145, 8600 Silkeborg.  Nyt sted er Rindsholm Kro, adressen er: Gl. Aarhusvej 323, 8800 Viborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der er valg til bestyrelsen, til revisorposten og til suppleanter for både og. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – ifølge vedtægterne – være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen vil fremlægge forslag til mindre ændringer af vedtægterne. Forslaget kan forlods indhentes ved henvendelse til formanden.
Det er bl.a. på generalforsamlingen, at medlemmerne har mulighed for at præge foreningens udvikling med meninger og ideer. Så mød frem og vær med. Den 5. april er det 75 år siden, at de russiske soldater forlod Bornholm. Så i den anledning viser vi efter generalforsamlingen nogle gamle filmklip fra tiden med de russiske bombardementer og den efterfølgende besættelse af Bornholm.
For deltagere, der har lyst, starter vi med spisning kl. 12.15. Menuen står på en god gammeldags bøf med tilbehør.  er Bayonneskinke med tilbehør. Pris inkl. 1 genstand er kr. 150.   Af hensyn til spisning er der bindende tilmelding til Käte, tlf.:  2982 3790 senest den 1. maj.  23.august.Benyt gerne konto 9570 – 11941737 ved indbetaling. Foreningen er vært ved kaffebord efter generalforsamlingen. Under kaffebordet vil krofatter Frode Hansen fortælle om kroens spændende historie og om mindelunden. 
Besøg på fregatten Jylland og grill i Ebeltoft 24. juli.

Ved vores besøg på Fregatten Jylland den 24. juli var vi så heldige at rende ind i en igangværende rundvisning, som vi selvfølgelig koblede os på. Vi hørte bl.a. om slaget ved Helgoland i 1864 – faktisk det eneste søslag som ”Jylland” var involveret i – levende fortalt af et par guider. Rundvisning og fortælling afsluttedes med et enkelt kanonskud fra en af skibets forreste kanoner – og det var godt vi på forhånd var advaret, så vi kunne nå at stikke et par fingre i ørene. Senere samledes vi først omkring kaffe og rigelig med kage i haven hos Lillian og Poul-Erik. Endnu senere tændte vi op i grillen og hyggede os med mad, drikke og megen snak og grin i den lune sommeraften. Se billedserie i galleriet (slå lyden til og vælg fuld skærm) og tryk her

Vi forsøger os igen med ”grillerier” i Ebeltoft hos Lillian og Poul-Erik.
Lørdag den 24. juli mødes vi kl. 14.00 på P-pladsen ved Glas-museet, hvorefter vi aflægger besøg på fregatten Jylland. Efter kanonsalutten kl. 15.30 kører vi til Plantagen, hvor vi drikker kaffe og tænder op i grillen. Medbring selv det, der skal grilles, spises og drikkes, samt service! Prisen inkl. entre til fregatten, kaffe og kage er 150 kr.
Tilmelding og spørgsmål til Poul-Erik på tlf.: 51309567 senest 17. juli.

Julekomsammen.   

         arrangementet flyttes til 16. januar

I år skal vi en tur til Rønde, og datoen bliver lørdag den 28. november, hvor vi mødes kl. 12.00 på adressen Mosbakken 18, 8410 Rønde. Stedet bliver markeret med små bornholmske flag. Vi skal have lidt godt at spise, og ellers skal vi hygge os i hinandens selskab og bl.a. synge nogle sange fra vores sangbog.  Pris inkl. mad, kaffe og kage kr. 150,-.   Indbetal gerne beløbet på vores konto 9570 – 11941737.  OBS:  medbring selv drikkevarer og en lille pakke til pakkespil. Tilmelding til Anette på tlf.: 2057 4622 senest 14. november.  Aflyst grundet Covid-19.

Sommertur

Endelig, efter måneders venten på muligheder for samvær, fik vi lejlighed til at mødes ved et arrangement. Det skete d. 23. august på Grønhøj Kro i det midtjyske. Kroen, der var kongelig privilegeret fra 1848, er nu fredet og drives i dag af 5. generation på stedet. Krofatter Jens Gregers Laigaard tog imod os, og efter at vi havde indtaget vores medbragte mad, underholdt han os på munter vis med historien om kroen og med flere sange ledsaget af guitarspil. Og siddende blandt mange filmplakater fra danske Morten Korch film, sang vi med på ”er du dus med himlens fugle” og ”du er min øjesten”. Det var så dansk, det kan blive. Bagefter var der mulighed for at besøge Morten Korch museet, der bl.a. omfatter effekter skænket af Morten Korchs familie. Der er også et lille museum omhandlende de såkaldte kartoffeltyskere, og i en lade er man ved at genopbygge ”kartoffeltyskerladen”. Den blev nænsomt pillet ned for mange år siden, og samtidig blev alle delene nummereret. Nu er man så, ved hjælp af frivillig arbejdskraft, startet med at genopføre den, som den så ud dengang – meget gammel og forfalden. Har man lyst og interesse, kan man se mere om projektet på nettet – søg på ”kartoffeltyskerladen”.  Vi oplevede også forstanderen fra Viborg Idrætshøjskole, der fortalte om sit liv som lærer på Færøerne og som badmintontræner for DGI´s verdenshold. Vi afsluttede besøget med kaffe, kringle og lagkage, og snakken gik lystigt og længe, kun afbrudt af en enkelt medbragt sang. Se billedserie i Galleriet (slå lyden til og vælg fuld skærm) og tryk her

Nostalgi og hygge på Grønhøj Kro den 23. august.

Vi kan nok trænge til at se hinanden igen og få en snak – selv om det stadig kræver lidt afstand. Adressen er Grønhøj Skivevej 26, 7470 Karup, hvor vi mødes kl. 12. Udover selve kroen er der i kroens staldbygninger små museer og en mindestue. Samme dag skulle Dahlgård´s Tivoli efter planen også være til stede med et mindre tivoli, – der vil være lidt underholdning, og måske er der også et veteranbilstræf. Der er mulighed for at købe forskellige former for mad på kroen eller ved boder i Tivoliet. Man kan også selv medbringe en madpakke. Ellers har vi et par forslag om enten 2 tarteletter eller 2 frikadeller, kaffe og kage til 150 kr. eller kun kaffe og kage til 100 kr. Skal bestilles ved tilmelding. Tilmelding senest 10. august til Anette på tlf.: 2057 4622, der også kan give flere oplysninger.

Bornholmertræf 2020  Aflyst grundet Covid-19.

folder Bornholmertræf 2020

Den 7. juni glæder vi os til Bornholmertræffet i Århus, og samværet med deltagere fra de andre bornholmske hjemstavnsforeninger på Sjælland og Fyn. Indbydelse til træffet følger i Klippeøen. Informationer om program og priser: TRYK HER

Forårs-tur

Lørdag d. 25. april skal vi besøge Geografisk Have i Kolding. Adressen er: Christian 4 Vej 23, 6000 Kolding. Denne gang starter vi ikke med at spise sammen, men vi mødes, så vi er klar til at gå ind i haven kl. 13.00. I den over 100 år gamle have kan man opleve godt 2000 planter fra forskellige lande i Europa, fra Kina, Japan, Nord- og Sydamerika, og der er en stor rosenhave, hvor også vilde roser er repræsenteret.  Haven er kåret som en af de 27 flotteste haver i Europa. I haven kan man også opleve Kolding by i miniature, sådan som den så ud for 150 år siden. Der er ingen rundvisning. Vi går på egen hånd rundt i haven og nyder de mange bede med de forskellige planter og blomster. Kl. 15.00 mødes vi i havens Cafe Lykkefund til kaffe, kage og hyggeligt samvær. Prisen for deltagelse er 150 kr., der inkluderer entre og kaffebord. Tilmelding og spørgsmål til Preben på tlf.: 2440 2740 senest d. 11. april. Aflyst grundet Covid-19.

Generalforsamling

Lørdag d. 15. februar 2020 afholdt foreningen sin ordinære generalforsamling på Cafe Spangsbjerg i Viborg. Der deltog 21 medlemmer, og generalforsamlingen forløb i henhold til vedtægterne.  Efter godkendelse af bestyrelsens beretning (læs beretning – tryk her), og regnskabet, der vakte nogen spørgelyst, var der valg til bestyrelse samt til revisorposten med suppleanter.  Der var tale om nyvalg til bestyrelsen, således, at tidligere suppleant Käte Sode Haslund blev indvalgt, og som nye suppleanter valgtes Karin Juul og Per Christiansen. Generalforsamlingen gennemførtes på ca. tre kvarter. Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således, at den fortsætter næsten uændret i forhold til 2019 – eneste ændring er Käte som ny til kommen.  Se et mere fyldigt referat Tryk her 

Efter generalforsamlingen var der kaffebord, og herunder holdt Henning Bender, bosiddende i Snogebæk, et interessant foredrag om den bornholmske udvandring til Amerika, der skete i årene 1850-1914. Henning er en dygtig fortæller og har stor viden om emnet. Han fortalte blandt andet levende om enkelte navngivne bornholmeres rejse og deres udfordringer for at opnå et nyt liv i forskellige dele af USA. Se billeder fra generalforsamling og foredrag: tryk her. Se billeder og tekst fra Henning Benders foredrag: tryk her.

Vi sluttede dagen af med at synge en sang fra Klippeøens sangbog.

Den årlige generalforsamling finder sted lørdag d. 15. februar 2020 – kl. 13.30 på Café Spangsbjerg, adressen er: Spangsbjerg Alle 50, 8800 Viborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der er valg til bestyrelsen, til revisorposten og til suppleanter for både og. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – ifølge vedtægterne – være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Det er bl.a. på generalforsamlingen, at medlemmerne har mulighed for at holde foreningen i live, så mød frem og vær med til at præge foreningens udvikling med meninger og ideer. Efter generalforsamlingen har vi indbudt Henning Bender til at komme og fortælle om den store oversøiske udvandring fra Danmark i årene 1850-1914. Den største udvandring – set i forhold til befolkningens størrelse – skete fra Bornholm. I begyndelsen af religiøse grunde men senere drevet af bedre lønforhold og udviklingsmuligheder. Henning Bender vil på baggrund af sin danske udvandrerbase fortælle om hvem det var, hvorfor, hvornår og hvordan de rejste og vise fotos fra de steder, hvor bornholmerne især bosatte sig. Se også omtale i sidste nummer af Klippeøen under Hillerød.

For deltagere, der har lyst, starter vi med spisning kl. 12.15. Menuen står på dansk bøf. Pris inkl. 1 genstand er kr. 150. Af hensyn til spisning er der bindende tilmelding til Poul-Erik, tlf.: 51309567 senest den 8. februar. Benyt gerne konto 9570 – 11941737 ved indbetaling. Foreningen er vært ved kaffebord efter generalforsamlingen.

Jule-kom-sammen i Viborg.

Lørdag d. 30. november deltog 24 af foreningens medlemmer i den årlige jule-kom-sammen, der blev afholdt under hyggelige forhold i Viborg. Som vanlig, når vi mødes, var det en rigtig god oplevelse med spisning, sange, bingo-/og pakkespil. Der var god traditionel julemad og god stemning, og alle fik mindst en pakke med hjem. Efter nogle hyggelige timer med megen lystig snak og sange fra Klippeøens sangbog, sluttede vi af med at ønske hinanden glædelig jul og godt nytår. Tak til jer der deltog, og tak til jer i Viborg for et godt arrangement. Se billedserie i galleriet eller (TRYK HER) og slå lyden til.

 Julekomsammen foregår i år i Viborg, og datoen bliver lørdag den 30. november, hvor vi mødes kl. 12.00 i Fælleshuset, Asmild Eng 19, 8800 Viborg.  Vi skal have lidt godt at spise, og ellers skal vi hygge os i hinandens selskab og bl.a. synge nogle sange fra vores sangbog.  Pris inkl. mad og kaffe kr. 150,-.   Indbetal gerne beløbet på vores konto 9570 – 11941737.  OBS:  medbring selv drikkevarer! og en lille pakke (ikke julepynt) til omkring 25 kr. Tilmelding til Poul-Erik på tlf.:  5130 9567 senest 21. november. Tilmeldte får senere yderligere infos om parkering m.m. 

Moesgaard Museum 

Den 5/10 tog foreningen med 21 glade deltagere på besøg på Moesgaard. Ordet ”museum” lugter lidt af mug og støv, og sådan var det måske tidligere. Men det nye moderne Moesgaard er virkelig en museumsoplevelse, hvor forskning og brug af ny teknologi bringer de besøgende helt tæt på vores fortid og menneskene bag.

Der er meget at se, men kort fortalt, – går man ned ad den centrale trappe i det nye museum, møder man fortiden fortalt og levendegjort i forskellige udstillinger. I stenalderen følger man de første indvandreres hårde tilværelse. I bronzealderen møder man bronzealderfolket, som tilbad solen og byggede kæmpe gravhøje. Jernalderen, hvor man ofrede til guderne ved at smide ofrene – mennesker, dyr og ting – i mosen. Her finder man et af ofrene, nemlig Grauballemanden. I Illerup Ådal ved Skanderborg ofrede man en kolossal mængde våben efter et kæmpe slag mellem muligvis en fremmed hær og nogle danske høvdinge. En lille del af disse våben er udstillet. Se evt. en video herom på youtube: tryk her  . I vikingetiden rejser man med på togter over åbent vand og langs Europas floder. I middelalderen op-/og udbygges byerne, som får en stadig større betydning som samlingspunkter for håndværk og handel. Og der bygges borge, klostre og kirker. 

Går man et niveau op i museet, kan man stifte bekendtskab med ”de dødes liv”. På vej op ad trappen træffer man på nogle meget livagtige voksfigurer, bl.a. Stephen Hawking i sin kørestol. I andre lande og verdensdele har man kulturer med anderledes syn på døden og de døde. Så i denne del af udstillingen kan man danse sammen med 2 mexicanske skeletter og holde jul med de afdøde i Australien. Alt afhængig af kendskab, opfattelse og indstilling kommer oplevelsen uventet, og synes måske en smule syret, for nu at bruge et nymodens udtryk.

Besøget sluttede med kaffe og kage i cafeen, hvorfra vi kunne nyde den smukkeste udsigt.

Besøg på Moesgaard Museum lørdag den 5. oktober. Adressen er Moesgaard Allé 15, 8270 Højbjerg. Programmet er, at vi mødes ved indgangen kl. 11.00. Efter indgangen finder vi selv vejen rundt i det fantastiske byggeri. Der er mange forskellige udstillinger og nok at kikke på. Kl. 12.00 mødes vi og spiser medbragt mad, hvorefter vi atter går på opdagelse i museet. Kl. 15.00 mødes vi igen, drikker kaffe og slutter af.

Tilmelding til Anette på tlf.: 2057 4622, senest 20. september. Medlemspris for entre og kaffe med kage er 150 kr. – ikke-medlemmer betaler 215 kr.  Indbetal gerne beløbet på vores konto 9570 – 11941737.  

 

Grilleri i Ebeltoft.

Efter at have hilst på hinanden, og stillet det medbragte grillkød på køl, kørte vi til Ree Park. Ree Park er en dyrepark, fortrinsvis med dyr, der er truet af udryddelse. I samarbejde med andre dyreparker er Ree Park med i et avlsprogram, og har haft held til at få en masse dejlige dyreunger, så parken medvirker til arternes overlevelse.  Kort efter ankomsten indtog vi den medbragte kaffe/kage, og så var der mulighed for på egen hånd at gå en tur i parken. Der var mange besøgende, så desværre var turene med jeeps ud på ”savannen” – hvor der bl.a. er frit omkringløbende næsehorn, giraffer, strudse, antiloper – optaget, så en påtænkt tur blev ikke til noget.

Efter besøget kørte vi til Ebeltoft, hvor vi tændte op i grillen. Trods dejligt vejr med sol og varme varslede den lokale vejrmelding regn i løbet af aftenen, så for en sikkerheds skyld satte vi os i ly i opstillet telt uden sider og gavle. Her nød vi den grillede mad og de medbragte drikkevarer i hyggeligt selskab, med en enkelt sang og megen snak. På et tidspunkt trak vi ud af teltet for bl.a. at spise is i det fri, og så kom den – regnen. Så vi sluttede arrangementet i ly af paraplyer, men som vanligt, når vi mødes, kunne regnen ikke ødelægge det gode humør. Billedserie i galleriet (slå lyden til) og – tryk her

Lørdag d. 20. juli griller vi i Ebeltoft hos Lillian og Poul-Erik. Vi mødes kl. 14.00 på P-pladsen ved Glas-museet, hvorefter vi ser hvad der er stemning for – det kunne være besøg på Fregatten Jylland – det kunne være en gåtur i Ebeltoft, eller måske kører vi en tur til Helgenæs eller Mols Bjerge – lidt afhængig af vejret. På et tidspunkt vender vi tilbage til Ebeltoft, hvor vi drikker kaffe og tænder op i grillen. Medbring selv service og det, der skal grilles, spises og drikkes. Pris uden evt. entreer – kr. 50 for kaffe og kage, evt. overskud tilfalder foreningen. Tilmelding og spørgsmål til Poul-Erik på tlf.: 51309567 senest 14. juli.

I begyndelsen af juni aflagde vi besøg på Stenvad Mosebrugscenter. Efter at have indtaget den medbragte mad i det fri, satte vi os tilrette i de små åbne togvogne. Om selve togturen er ikke meget at berette. Det var nærmest bare 15 min. ud, og så 15 min. tilbage ad samme spor. I den omkringliggende natur er ikke spor af de tidligere tørvemoser, alt er nu små marker med græs og korn. Det mest spændende ved turen var afgjort afslutningen. Den gamle dieselmaskine, som trak vognene, hvori vi sad, havde ikke kraft nok til at trække os de sidste 100 meter. Da vi nærmede os endestationen gik toget langsomt i stå, og rullede derefter ligeså stille tilbage ad sporet. Der blev gjort et nyt forsøg – med samme resultat. Det endte med at lokomotivføreren gik ned langs vognrækken og bad 7-8 af de største, stærkeste mænd om at stige ud og skubbe bagpå. Og så – ved fælles indsats, god muskelkraft, positive tanker og speederen i bund – lykkedes det at komme tilbage til udgangspunktet.

Herefter gik vi på opdagelse i centret, hvor der var mange interessante ting at kikke på fra en svunden tid. Dog ikke længere tid siden end, at nogle deltagere, udover at have fyret med tørv, også havde været med til at fremstille tørvebriketter. Selv om udstillingen er baseret på tørvegravning, rummer den også andre ting, en blanding af gammelt og nyt.

Og så gik vi ombord i det helt store kaffebord med kaffe og kage ad libitum. Vi opgav helt at smage, endsige tælle de mange forskellige kager. Men personalet fortalte, at der var lavet 45-50 af slagsen. Når et af fadene var næsten tømt, blev der straks sat et nyt på det lange kagebord. Den ene spændende kage efter den anden. I lighed med de mange andre gæster i centret, måtte vi desværre erkende, at der findes en øvre grænse for kageindtagelse. Men en oplevelse var det. Billeder i galleriet TRYK HER

Søndag d. 2. juni besøger vi Stenvad Mosebrugscenter, adresse Stendyssevej 14, 8586 Ørum.

Her skildres tørvegravning og musebrugets historie tilbage fra storhedstiden under de 2 verdenskrige, hvor efterspørgslen på dansk brændsel steg som følge mangel på importeret kul. Fra Stenvad blev der anlagt en smalsporsbane ud til de omkringliggende moser, hvorfra tørven så blev transporteret i tipvogne til videre forarbejdning. Banen er delvis bevaret, så vi skal bla.a.  ud at køre en tur. Vi spiser medbragt mad kl. 12 og kl. 13 tager vi på togtur ud i naturen. Tilbage ved museet går vi ombord i et overdådigt kaffe-/kagebord ad libitum, ligesom der før og efter er lejlighed til at gå på opdagelse i museet. Pris for deltagelse er kr. 150, der inkluderer togtur, entre til museet og kaffebord. Tilmelding og spørgsmål til Poul-Erik på tlf.: 5130 9567 senest d. 23. maj.

 

Den 27. april aflagde foreningen et besøg på Tirpitz Museum i Blåvand. Det blev på mange måder lidt af en oplevelse, hvor alle vores sanser blev brugt. I stedet for, som ellers, at blive vist rundt af en guide, fik vi alle hver især udleveret en lille smart ”dims” – en ”lytte-anordning” – og med den i hånden kunne vi bevæge os rundt i det store museum, der også omfatter selve den ufuldendte og let beskadigede bunker. Når vi så kom til en ting eller opstilling, der vakte interesse, pegede vi mod den med spidsen af ”dimsen”, hvorefter vi lagde den til øret. Og så var der en stemme, som informerede og fortalte om det, man havde peget på. Lidt underligt, at man – uden at forstyrre eller blive forstyrret af andre – kunne høre hvad der blev sagt. Og udelukkende om de ting, der var af interesse for den enkelte. Informationerne var korte og lette at forstå.  Det var også rart, at man ikke skulle følge trop, men kunne gå i sit eget tempo og alligevel få rigtig meget ud af det.

  I et lyd-og lysshow i 4D med stor lyd og billeder på loft og vægge hele vejen rundt, samt vind og blæst i håret, så vi landskabets tilblivelse og de første menneskers liv på stedet ved Blåvand – en tidsrejse gennem flere tusinde år startende med istid og de store mammutter og sluttende med de unges liv omkring bålet i klitterne og børnenes leg med drager på stranden ved Vesterhavet.

  Vi så en enestående samling af havets guld – rav, dels som det findes i naturen, men også i bearbejdet udgave som smykker samt mindre eller større kunstværker, som f.eks. en model af operahuset i Sydney.   Vi fulgte ravjægernes kamp om guldet. Vi hørte myterne om ravets tilblivelse og om ravets tilskrevne evner som helbredende kraft.

  Et helt udstillingsområde handlede om de mange nedgravede miner langs vestkysten – ca. 350.000 stk., der efter krigen skulle fjernes. Det lykkedes faktisk på bare 5 måneder. Hvorledes og hvem, der gjorde det, ofte med livet som indsats, blev vist og fortalt. Selv kunne vi faktisk udløse en mine i udstillingen, hvis vi trådte på bestemte steder ”minefeltet”, dog kun med effektfulde høje brag til følge.

  Og selvfølgelig gik vi på opdagelse i selve kanonbunkeren Tirpitz.  Hvorfor bunkeren skiftede navn fra Vogelnest til Tirpitz ved man ikke, men et af mange gæt er, at den er opkaldt efter det tyske krigsskib Tirpitz. Selve konstruktionen omkring den tænkte, men aldrig installerede 19 meter lange kanon, hvis granater kunne skydes ud til en afstand af 55 km, bringer tanken hen på hvorledes skibets kanoner var anbragt i forhold til at håndtere ammunition. Efter krigen forsøgte man at sprænge bunkeren væk. Trods meget store sprængladninger lykkedes det ikke – resultatet ses inde i bunkeren som mindre huller og nogle bøjede jerndragere.

  Der var meget mere at se. Men efter et par interessante timer sluttede vi af i cafeen, hvor vi, ovenpå de mange oplevelser, nød kaffen, samværet og den store fint pyntede kage. Besøg Tirpitz, hvis I kommer på de kanter – det kan anbefales.

Se også: http://video.visitdenmark.com/video/18700699/tirpitz-blavand.

Billeder i galleriet TRYK HER.

Lørdag d. 27. april besøger vi Tirpitz Museum, adresse: Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand.  Tirpitz er navnet på en forsvarsstilling fra 2. verdenskrig, som den tyske besættelsesmagt begyndte at opføre 1944, tænkt som del af Atlantvolden langs Nordsøens kyster. Denne gang starter vi ikke med at spise sammen, men vi mødes, så vi er klar til at gå ind kl. 12.45. Vi får hver især udleveret nogle høretelefoner, hvorefter vi på egen hånd udforsker museet og dvæler ved de ting, der har vores interesse. Kl. 15.15 mødes vi i cafeen til kaffe og kage. Prisen for deltagelse er kr. 150, der inkluderer entre og kaffebord. Tilmelding og spørgsmål til Preben på tlf.: 2440 2740 senest d. 17. april.

Generalforsamling 2019     

Lørdag d. 23. februar 2019 afholdt foreningen sin ordinære generalforsamling på Bjerre Kro. Der deltog 23 medlemmer, og generalforsamlingen forløb i henhold til vedtægterne.  Efter godkendelse af bestyrelsens beretning (læs beretning – tryk her) og regnskabet, diskuterede de fremmødte medlemmer bestyrelsens fremstilling af en ønsket kontingentforhøjelse. En efterfølgende afstemning gav som resultat en vedtagelse af en mindre forhøjelse, der dog først får virkning fra år 2020. Herefter var der valg til bestyrelse og revisorposten.  Eneste nyvalg var til posten som suppleant for bestyrelsen, her blev Käte Sode Haslund valgt. Generalforsamlingen gennemførtes på ca. tre kvarter, godt assisteret af ordstyreren Niels Jørgen Bärtel. Læs et mere fyldigt referat tryk her.  

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig således, at den fortsætter uændret i forhold til 2018.  

Efter generalforsamlingen var der kaffebord, og herunder fortalte Jette Hvidtfeldt levende om sine mange oplevelser med Niels Anker Kofoed, og gav et indblik i hendes arbejde med at færdiggøre bogen om ham. Et interessant foredrag, der gav anledning til flere spørgsmål og svar. Se billeder i galleriet – tryk her

Generalforsamling 2019

Herved indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling lørdag d. 23. februar 2019 kl. 13.30 på Bjerre Kro, adresse Bjerrevej 351, Bjerre 8783 Hornsyld. Dagsorden ifølge vedtægterne. På valg til bestyrelsen: Anette Havmøller Bärtel og Poul-Erik Nilsson. Der skal vælges en ny suppleant, idet tidligere suppleant Preben Kristensen er indtrådt i bestyrelsen. På valg til revisorposten: Niels Jørgen Bärtel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Efter generalforsamlingen har vi indbudt Jette Hvidtfeldt til at komme og fortælle om sine oplevelser i forbindelse med tilblivelsen af bogen om Niels Anker Kofoed. For deltagere, der har lyst, starter vi med spisning kl. 12.15. Menuen er farseret kalkun m/tilbehør. Pris inkl. 1 genstand er kr. 150. Af hensyn til spisning er der bindende tilmelding til Poul-Erik, tlf.: 51309567 senest den 15. februar. Benyt gerne konto 9570 – 11941737 ved indbetaling. Foreningen er vært ved kaffebord efter generalforsamlingen.

Jule-kom-sammen i Løgstør.

Lørdag d. 8. december kunne vi blot samle 22 medlemmer til foreningens årlige jule-kom-sammen, der blev afholdt under hyggelige forhold hos Annelise og Chrestens datter og svigersøn i Løgstør. Men de, der deltog, fik en hyggelig oplevelse med spisning, sange, bingo-/og pakkespil. Der var god traditionel julemad og god stemning, og alle fik mindst en pakke med hjem.  Efter nogle hyggelige timer med megen lystig snak og sange på jysk og bornholmsk, sluttede vi af med at ønske hinanden glædelig jul og godt nytår. Tak til jer der deltog, og tak til jer i Løgstør for husly og god betjening.  Se billeder i galleriet – tryk her
Jule-kom-sammen lørdag d. 8. december 2018
Så skal vi til det igen!.  Butikkerne går amok – købmænd og supermarkeder pynter op og fylder frostdisken med flæskestege og ænder – alt for tidligt synes vi. Tidligt eller sent, vi kommer nok ikke uden om den – julen.  I år har vi ”jule-kom-sammen” i det nordjyske den 8. december, hvor vi mødes kl. 12.00 på adressen Povtrupvej 11, 9670 Løgstør
Vi skal have lidt godt at spise, og ellers skal vi hygge os i hinandens selskab og bl. a. synge nogle sange fra vores sangbog og sikkert også en enkelt af de kendte julesange. Pris inkl. mad og kaffe kr. 150,-.   Indbetal gerne beløbet på vores konto 9570 – 11941737.  OBS:  medbring selv drikkevarer samt en ting pakket ind – til ca. 25 kr – til et pakkespil.  Tilmelding til Anette på tlf.:   20574622 senest 24. november.  

En tur under jorden.

Lørdag d. 29. september gik turen til Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer. Vi startede med at spise den medbragte mad i forhallen til museet – lige ved siden af Heksens Værksted, hvor heksen Dannie Druehyld nogle gange kan opleves. Efter aftale mødte vores guide op kl. 13. Ved hjælp af fotos fortalte hun historien om kalkminernes etablering og betydning, og mere specielt om billedhuggeren Anders Bundgaard, kendt som skaberen af bl.a. Gefionspringvandet. Han var også manden, der i 1935 åbnede kalkminerne som museum. ”Danmarks mest særprægede museum” med originale gipsfigurer af Anders Bundgaard, Carl Johan Bonnesen med flere. Herefter førte guiden os fra udstillingsbygningen ud til, og ned i kalkminerne.  Det var en stor – og en for de fleste – uventet oplevelse. At se så mange store skulpturer under kalkhvælvingerne i minernes svagt oplyste gange – tillige med guidens oplysninger om de enkelte kunstværker. Oppe under loftet, i huller og sprækker, lever og overvintrer en lille og stadig mindre koloni af fredede flagermus, men vi observerede ingen. Vi mødte heller ingen af ”de underjordiske”.
På vejen tilbage så vi vandet ”springe” fra en af de mange kilder, der findes i området. Tilbage i udstillingsbygning kunne vi opleve en stor interessant udstilling om ”Den kolde Krig”, bygget op om tidstypiske miljøer fra både øst og vest, ledsaget af fotos og tekst. Der er også en model i 1:1 af atombomben, der afsluttede krigen, og på plancher kan man se og læse historien om atombunkeren ”Regan Vest”, hvor bl.a. regeringen skulle være i sikkerhed 150 meter under jorden, hvis nu…
Bagefter kørte vi de få kilometer til Spillemandsmuseet. Her, i salen, hvor Rebild Spillemændene hver søndag spiller op til dans, var der stillet an til kaffe. Hertil fik vi dejlig kringle og store lagkager – der var meget mere end vi kunne spise! Efter kaffen fortalte en af de tilknyttede frivillige om museet og om de personer, der havde levet omkring stedet – en skøn blanding af røvere, krybskytter og spille-mænd. Museet rummer også små udstillinger om bl.a. pottemagere og træskomagere og så er der små samlinger af musikinstrumenter, jagtvåben og redskaber til skovbrug.                                                               Se billeder i galleriet – tryk her

 

 Lørdag d. 29. september går turen til Thingbæk Kalkminer og Museum Rebild. Vi mødes kl. 12.00 på adressen Røde Møllevej 4, 9520 Skørping og starter med at spise medbragt mad – obs ! drikkevarer må ikke medbringes – vand/sodavand kan købes. Med start kl. 13.00 får vi en guidet rundvisning i minerne. Bagefter kører vi til Museum Rebild, hvor vi efter en kort orientering selv finder rundt i samlinger og udstillinger. Her slutter vi også af med kaffe og kage. Pris for rundvisning og kaffe med kage er kr. 150,- pr. person.  Indbetal gerne beløbet på vores konto 9570 – 11941737. Tilmelding til Anette på tlf.: 20574622 senest 15. september.

 

Friland og grilleri.

Den 5. august aflagde vi besøg på Friland – en økolandsby der ligger få kilometer fra Ebeltoft. Vejret var til en forandring let overskyet og temperaturen var tålelig, så vi deltog alle mere eller mindre i en 2 timers rundvisning, hvor guiden til at begynde med fortalte mere generelt om stedet. De første huse i Friland opførtes år 2002, og i årenes løb er flere kommet til, så alle jordlodder nu er bebygget.  Under den efterfølgende rundvisning ad støvede grusveje sås det tydeligt, at der eksperimenteres med alternative materialer og metoder for byggeri. Der var halmhuse pudset med ler, og mange af husene har i normale somre frodige grønne græstage – i år var de trist vissent gule. I træhuse afprøves isolering med fåreuld, hør og hamp, og til fundamenter bruges muslingeskaller. Og så benyttes der i udstrakt grad genbrugs-materialer. Flere steder så vi bunker af sten, tømmer, vinduer og døre, der kommer fra nedrevne huse. Materialer, der skulle bruges i den mere eller mindre konstante ud- eller ombygning. Da beboerne ikke kan optage lån med sikkerhed i jord eller huse, er de henvist til at finansiere byggeriet med enten almindelige banklån, eller når de har overskud på budgettet. Derfor tager det lang tid at færdiggøre husene, men så er de også betalt. Der er frit spil med hensyn til husenes udseende, så længe de gældende bygningsreglementer overholdes. Haverne er et kapitel for sig. For at undgå unødig støj og luftforurening er der efter aftale ingen, der ejer en græsslåmaskine.  Så græs, ukrudt og øvrig beplantning trives i skøn forening som det bedst kan. Der kan fortælles meget om fælles indsats for at reducere affald, om at benytte vedvarende energi og om rensning af spilde-vand i husstands- eller fællesanlæg, men aflæg selv Friland et besøg, hvis I kommer på de kanter – der er altid åbent og man må gerne gå rundt og kikke.
Efter besøget kørte vi til Ebeltoft, hvor vi først drak kaffe og siden tændte op i grillen. I det gode vejr sad vi så udendørs og nød den grillede mad og de medbragte drikkevarer i hyggeligt selskab, med en enkelt sang og nogle gode historier.                                                               Se billeder i galleriet tryk her

      

Søndag d. 5. august griller vi i Ebeltoft hos Lillian og Poul-Erik. Vi mødes kl. 14.00 på Friland, adressen er Ravnen 4, Feldballe, 8410 Rønde. Vi forsøger at arrangere en rundvisning på stedet, der er lidt svær at beskrive, men med få stikord:  landsby med omkring 40 huse – vilde alternative byggerier – genbrug – eksperimenter – rodet – lidt Christiania-stemning.
Bagefter kører vi til Ebeltoft, hvor vi drikker kaffe og tænder op i grillen. Medbring selv service og det, der skal grilles, spises og drikkes. Pris kr. 100,-, der inkluderer rundvisning og kaffe med brød. Tilmelding til Poul-Erik på tlf.: 51309567 senest 2. august.

MOJN TIL HADERSLEV.

En lille flok af foreningens medlemmer mødtes i Haderslev Dyrehave d. 20. juni. Desværre så vi ingen af de mange dyr, medens vi indtog den medbragte mad.  Til gengæld havde vi mange børn tæt på – det kan have været en børnehave eller skoleklasse – der morede sig i de opstillede legeredskaber.  Måske var det derfor, at dyrene holdt sig på afstand.
Efter at have spist, kørte vi til Haderslev by, hvor vi efter aftale mødte vores guide.  Han tog os med på en 1½ timers slentretur i den ældre del af byen, hvor vi besøgte Hospitalskirken bygget af kong Hans, og vi var rundt omkring på en gammel kirkegård med mindesmærker for danske soldater, der frivilligt – eller under tvang – var faldet i krig for tyskerne. Vi sluttede rundturen inde i domkirken, hvor guiden bl.a. fortalte om bygningen af kirken, om det store orgel – et af tre i kirken – og det 4. største i Danmark med over 5000 piber – om de 4 sangkor, der er tilknyttet, reformationen, der i Danmark startede i netop Haderslev, og det tyske mindretals brug af kirken.
Derefter kørte vi til Slesvisk Vognsamling – der har til huse i en tidligere klædes-fabrik og er lidt svær at finde.  Her startede vi med at indtage nogle kopper tiltrængt kaffe – og kage.  Efter den omgang var vi klar til en rundvisning forestået af museets leder. For nu at nævne nogle af de udstillede vogne – alle af ældre dato (dog var nogle stadig i brug lejlighedsvis – bl.a. en flot rustvogn), så var der post-/ambulance-/brand-/jagt-/mælke-/bager-/ajle-vogne – droscher, turvogne og kaner – alle hestetrukne – samt bidsler og sadler af enhver art. Det vakte mange minder blandt deltagerne, og snakken gik lystigt – ”ka´ du hausâ – ja, å så va da au” …. Og så fik vi at vide, at betegnelsen – eller ordet kusk, menes at have sin oprindelse fra den ungarske by Kocs, hvorfra vogntypen med et kuskesæde menes at stamme. Det var der ingen af os, der vidste.
Temaet for en udstilling var søndagsudflugt gennem tiderne – startende med dengang, det kun var rige og fine folk, der havde tid og råd til den forlystelse. Den flotte udstilling gav et godt indtryk af udviklingen, der også vakte minder til live. Vognsamlingen er p.t. tilknyttet 12 frivillige, der mødes en gang om ugen for at restaurere gamle vogne og vedligeholde de udstillede vogne. Og så laver de rekonstruktioner ud fra små rester af trækvogne, der er fundet i ældgamle grave.
Fulde af indtryk var det en glad lille flok som tog afsked med hinanden og påbegyndte den lange tur hjem igen. Se billeder i Galleriet – tryk her
Byvandring i Haderslev onsdag den 20. juni.   Vi mødes kl. 12.00 ved Nørskovgård i Haderslev Dyrehave, hvor vi med lidt held kan se dådyr og krondyr. Her starter vi med fælles spisning.  Der kan ikke købes noget, så medbring selv madkurv og drikkevarer.  Herefter kører vi til Hertug Hans Plads, hvor vi kl. 13.30 mødes med vores guide. Han vil tage os med på en historisk slentretur rundt gennem den ældre del af Haderslev.  Turen varer ca. 1½ time og vi afslutter eftermiddagens oplevelser med kaffebord ved den Slesviske Vognsamling.  Pris for deltagelse inkl. kaffe med brød er kr. 120,- pr. person.  Tilmelding til Poul-Erik på tlf.: 51309567 eller via hjemmesiden senest den 10. juni.
Bornholmertræf 2018 søndag d. 3. juni 2018
Vi var bare 4 deltagere fra Jylland – fra København 35 – fra Hillerød 13 – fra Roskilde 24 – fra Fyn 22 – fra Hillerød 0 – fra Næstved 2.  Efter en kort velkomst (som vi ikke var med til) i Byens Hus på Stændertorvet blev der udleveret navneskilte og programmer. Herefter skiltes deltagerne for enten at tage på bustur – der var 4 busser at vælge imellem- eller vandretur i og omkring Roskilde. Vi deltog i en bustur med guide i omegnen af Roskilde, hvor vi gjorde stop ved en kirke vi var inde i, og ved Hedeland, der er en tidligere kæmpemæssig affaldsplads, der nu genetableres som natur- og fritidsområde. Der er bl.a. nu en friluftsscene og skibakker med lift. Efter køreturen mødtes alle deltagerne igen på Scandic Hotel, hvor der var anrettet en lækker buffet – menuen var 2 slags sild, lun fiskefilet, lun leverpostej, lun ribbensteg – alt med div. tilbehør – 3 slags oste – og kaffe med lækker kage. Under frokosten underholdt Jens Rasmussen (fra Klemensker) med dejlig musik – og han spillede også til de 4 sange, der blev sunget under spisningen (der var kun 1 sang på bornholmsk – er det for dårligt ?) Der var også et amerikansk lotteri med indsamlede præmier fra de lokale firmaer – og en enkelt auktion over et par sorte strømpebukser ( der til sidst blev købt af en tjener for kr. 50) vakte en vis jubel. Under kaffen fortalte formanden for Roskilde en lille historie om Klemensker Kirke. Vi måtte desværre afslutte vores deltagelse lidt brat for at være sikre på at nå færgen, men var dog med til synge farvelsangen . “ska gammalt venskav ret forgå”. Arrangørerne skal have ros for en vel tilrettelagt dag – at der samtidig var cykelløb i gaderne med mange tilskuere, gjorde det bare ikke så nemt i starten af arrangementet.  Jylland skal være vært med næste bornholmertræf i 2020, så må vi se, hvad vi kan finde på, og så håbe, at der kommer mange flere deltagere fra Jylland.
se nogle få billeder i galleriet – tryk her
Søndag d. 3. juni er der Bornholmertræf i Roskilde – læs mere om program og pris i Klippeøen. Tilmelding til vores egen kasserer, som sørger for samlet tilmelding for hele foreningen.
Besøg på Gram Slot    

Gram Slot

Den 7. april besøgte vi Gram Slot og det blev en rigtig god dag.  Da vi planlagde dagen i oktober 2017 kunne vi ikke have forudset, at netop denne dag vejrmæssigt skulle blive den første rigtige forårsdag. I det gode vejr var det en fornøjelse at indtage den medbragte mad i det fri, bænket ved borde i den store slotspark, hvor svanerne padlede roligt rundt i søen – hvis ikke de sloges, så var det med baskende vinger.
Vi fik en fantastisk rundvisning på slottet forestået af en vidunderlig guide. Man kunne virkelig mærke, at han var inde i slottets historie og de personer, der gennem mange generationer har boet og virket på slottet.  I løbet af et par timer, der aldrig føltes lange, fik vi fortalt om tidligere og nuværende ejere og om de genfærd, der efter sigende stadig kan opleves, hvis man kommer på de rigtige tidspunkter.  Sammen med guiden besøgte vi stuer og kamre, køkkenet med de gamle redskaber, den kolde vinkælder med de ”fængslede” vine, vi så blodpletter der aldrig forsvinder og en skjult trappe, der muligvis også blev benyttet til hemmelige stævnemøder. Vi besøgte også den Holstenske Lade, der var del af den tilhørerende avlsgård – en enorm lade, der nu er ombygget til en koncerthal – med en fantastisk akustik og plads til 700 siddende tilskuere. Vi kikkede også ind i den lange herregårdsstald, der har huset et Cotel med 350 malkekøer.  Køerne er nu flyttet til et andet Cotel i Sønderjylland, og stalden er ombygget til et langt lyst lokale, der bl.a. bruges til udstillinger.
Vi fik fortalt, at de nuværende ejere, der bebor den ene fløj af slottet, har masser af ideer til nye tiltag.  I ejerkredsen indgår Rema 1000, og det er forklaringen på at bl.a. mejeriprodukter fra Gram Slot sælges i butikskæden. Vi sluttede af i cafeen med kaffe og en kringle, der var meget nybagt.  Se billeder i galleriettryk her
Lørdag d. 7. april planlægger vi at besøge Gram Slot, på adressen Slotsvej 54, 6510 Gram.     Kl. 13.00 deltager vi i en guidet rundvisning på slottet og i omliggende bygninger. Måske møder vi undervejs slottets spøgelse. Hvis vejret tillader det, kunne det være hyggeligt, hvis vi mødtes allerede kl. 12.00 for sammen at spise medbragt mad i slottes have. Rundvisningen varer ca. 1 ½ time og vi slutter af med kaffe og samvær i Slottets Cafe .    Pris inkl. rundvisning/kaffe/kage kr. 150. Tilmelding til Karin, tlf.: 5049 0027 senest d. 26. marts.

 

 Generalforsamling 2018             

Lørdag d. 24. februar 2018 afholdt foreningen sin ordinære generalforsamling på Cafeteria Kroen i Hampen.  Cafeteria Kroen ser udefra ikke ud af så meget, men indenfor fik vi et fint lokale, hvor vi startede med at spise sammen. Derefter sang vi en enkelt sang, og så gik vi over til det, vi var kommet for – nemlig generalforsamlingen. Der deltog 20 medlemmer, og generalforsamlingen forløb i henhold til vedtægterne.  Efter godkendelse af bestyrelsens beretning og regnskabet, var der valg til bestyrelsen, – til posten som revisor samt suppleanter for både og.  Da samtlige genopstillede, og der ingen andre kandidater var, blev alle genvalgt. Bestyrelsens forslag om ændringer til vedtægterne blev vedtaget. Under punktet eventuelt på dagsordenen fremkom bl.a. nogle forslag til bestyrelsen, og spørgsmålet om Klippeøen på nettet blev vendt og drejet. Selve generalforsamlingen gennemførtes på fem kvarter, godt assisteret af ordstyreren Preben Kristensen.  Læs referat – tryk her
På et kort møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med følgende ændringer: ny formand er Poul-Erik Nilsson, og da Eivind Kristoffersen ønsker orlov i en periode, indtræder suppleanten Preben Kristensen i bestyrelsen. Efter generalforsamlingen var der kaffebord med hjemmebagt kringle, og herunder fortalte Jørgen Gravers om sine oplevelser under russernes besættelse af Bornholm.  Han tegnede dels det mere kendte, men også et mere personligt billede fra den periode, hvor bornholmerne følte sig svigtet af det øvrige Danmark, og måtte døje med følgerne af bombardementer og besættelse. Knud Andersen bidrog kort til underholdningen med minder fra sin opvækst Allinge.  Se billeder i galleriet – tryk her
 Lørdag d. 24. februar 2018 kl. 13.30 afholder vi den årlige generalforsamling på Cafeteria Kroen, Langebjergvej 1,7362 Hampen.Dagsorden ifølge vedtægterne. Vedtægterne findes på hjemmesiden under Foreningen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Det er på generalforsamlingen at medlemmerne har mulighed for at give meninger og ideer til kende, så mød frem og vær med til at præge foreningens udvikling det kommende år og fremover. Efter generalforsamlingen vil Jørgen Gravers berette om, hvorledes han oplevede den Russiske besættelse af Bornholm.  For deltagere, der har lyst, starter vi med spisning kl. 12.15. Menuen er kalvesteg stegt som vildt med tilbehør. Pris inkl. 1 genstand er kr. 150. Af hensyn til spisning er der bindende tilmelding til Poul-Erik, tlf.: 51309567 senest den 15. februar. Foreningen er vært ved kaffebord efter generalforsamlingen.

Jule-kom-sammen i Hadsten – ingen jul uden. 

Lørdag d. 2. december afholdt vi foreningens årlige jule-kom-sammen under hyggelige forhold hos Anette og Niels Jørgen i Hadsten. Det blev en dejlig oplevelse med samvær om spisning, sange, jule-konkurrence, lotteri og pakkespil. Der var god traditionel julemad og julestemning, og alle fik mindst en pakke med hjem. Efter nogle hyggelige timer med megen lystig snak og flere sange, hvoraf nogle på jysk eller bornholmsk, sluttede vi af med at ønske hinanden glædelig jul og godt nytår. Tak til Anette og familien for husly og god betjening.         Se billeder under Galleri   Tryk her

 

Den 2. december 2017 har vi “jule-kom-sammen ” hos Anette i Hadsten. Adressen er Vermundsvej 35, 8370 Hadsten, hvor vi mødes kl. 12.00.      Vi skal have lidt godt at spise, og ellers skal vi hygge os i hinandens selskab og bl. a. synge nogle sange fra vores sangbog og sikkert også en enkelt af de kendte julesange. Pris inkl. mad og kaffe kr. 100,-. OBS : medbring selv drikkevarer ! Tilmelding til Anette på tlf.: 20574622 senest 22. november.Medbring også en pakke til kr. 25-30 , som vi vil bruge til et pakkespil – og det må IKKE være julepynt – det har vi alle masser af –  men gerne noget, der kan spises eller drikkes.

 

 

Tur til Horsens –  en fængslende oplevelse.    
Den 30. september besøgte 22 af foreningens medlemmer det nu nedlagte statsfængsel i Horsens.      Efter at vi havde spist den medbragte mad, fik vi en guidet rundvisning i fængslet. Undervejs gjorde vi små stop og fik fortalt om stedet og om nogle af de personer, der havde været indsat. Vi hørte lidt om, hvordan livet og den triste dagligdag formede sig, både for de indsatte, men også for deres ”vogtere”. Vi så eksempler på den opfindsomhed, de indsatte udviste for at smugle ting ind og ud af cellerne, og med hvilke midler de fandt på at skade sig selv. Vi fik den meget spændende historie om fangen Carl August Lorentzen, der flygtede fra fængslet i 1949.   Efter 11 måneders natligt slid lykkedes det for ham at grave en tunnel fra sin celle.  Han blev dog fanget igen efter kort tid, men blev også lidt berømt og skiftede derfor efternavn fra Lorentzen til Kentman.  Vi var også en tur i fængslets kirke, der stadig lejlighedsvis benyttes til bl.a. vielser.  Efter en meget spændende rundtur sluttede vi i Cafe Lorentzen med kaffe, brød og hyggeligt samvær .                                         Se billeder i galleriet  tryk her
 Den 30. september skal vi besøge Horsens Statsfængsel. Fængslet åbnedes for de første fanger i 1853 med plads til 500 fanger og lukkede i 2006, hvor der var ca. 175 fanger . Fængslet har en meget spændende historie, og der er meget at se. Vi får en guidet rund-visning med bl.a. fortællinger om hvordan livet formede sig for de indsatte. Man er også velkommen til at se sig omkring på egen hånd.
Vi mødes kl. 12 på adressen: Fussingsvej 8, 8700 Horsens og starter med at spise medbragt mad.   Pris kr. 100 der dækker entre, rundvisning og kaffe. Tilmelding til Ejvind senest d. 18. september på tlf.: 98522270 – mobil 61696384 må også gerne benyttes.

Tur til Viborg – bogtryk og sejltur

23 medlemmer havde fundet vej til Viborg den 7. juni, hvor vi mødtes ved Vingaards Officin – et ”arbejdende” bogtrykmuseum – (officin er en ældre betegnelse for trykkeriværksted).  Her blev vi venligt modtaget af Egon Christensen, der i parentes bemærket er regerende Danmarksmester i maskinsætning ! Efter i ro og mag at have indtaget den medbragte frokost i museets lille kantine, gik vi over i en anden bygning, hvor alle maskiner m.m. befinder sig.  Og der var rigtig meget at se. Egon Christensen demonstrerede brugen af flere maskiner, og fortalte levende om udviklingen af typograf-faget. Fra den spæde start – med Gutenberg, som opfandt enkeltbogstaver støbt i bly, og deraf mulig håndsætning af tekster – til maskinsætning med løbende støbning af typer i bly.  Vi så fantastiske maskiner med nøje udtænkte funktioner – en enkelt blev styret af hulkort for at sikre mellemrum mellem ord, således at teksten fyldte nøjagtig en hel linje på siderne.   Vi sluttede af i kantinen, hvor nogle af de tilknyttede frivillige havde stillet an med kaffe og tilbehør. Og vi sang en enkelt sang.
Herefter kørte vi til Borgvold, hvor skipper og bådsmand på Margrethe 1 ventede på os ved den lille anløbskaj. Vejret var i mellemtiden blevet mere regnfuldt og blæsende. Skipperen kunne dog berolige os med, at det jo ikke var Østersøen – og at bølgerne på søerne yderst sjældent gav anledning til søsyge. Så vi gik ombord og alle søgte ned agter, hvor vi kunne sidde i ly og dække for blæst og regn. For dog at kunne lægge sikkert fra kaj, måtte nogle af os bevæge os forud på fordækket for at forskyde vægten – Margrethe 1 var blevet lidt for ”haletung”. Og så tog vi turen på både Sønder/- og Nørresø – og som skipperen havde lovet, blev det en rolig tur med bare en smule vippen. Vi så ikke så meget af omgivelserne, men snakken gik og vi gjorde pæne indhug i den medbragte proviant.
Det var en glad flok, der forlod båden og sagde farvel og tak til hinanden for hyggeligt samvær.  Se billeder i Galleriet – tryk her
 Onsdag d. 7. juni har vi planlagt et arrangement i Viborg. Programmet omfatter besøg på et arbejdende bogtryks-museum og vi skal også ud at sejle på Nørre- og Søndersø med turbåden Margrethe I.  Vi mødes i Viborg kl. 12,00 på adressen: Lundvej 8 , hvor vi starter med fælles spisning. Medbring selv madkurv og drikkevarer til frokost.        Pris for deltagelse inkl. sejltur og kaffe er kr. 120,- pr. person. Tilmelding til Poul-Erik senest den 28. maj.

Botanisk Have og DR i Århus

 

dr-aarhusbotanisk-have

Vi blev bare 17 deltagere til arrangementet i Aarhus. Vejret var ikke det bedste – blæsende, noget overskyet og dermed lidt koldt – tilmed også en regnbyge af og til. Derfor blev de udendørs smukke arealer hurtigt kikket igennem. Heldigvis kunne vi i fred og ro opleve de mange forskelligartede planter inden døre i de store væksthuse. Her, under de store kupler, var der læ og dejlig varme – små damme med fisk – og rundt omkring sås flagrende sommerfugle. En pudsig og usædvanlig oplevelse var nogle sjovt indrettede toiletter – inspireret af naturen i forskellige dele af verden – ikke 2 var ens. Efter på egen hånd – og i eget tempo – at have oplevet de mange vækster, mødtes vi og spiste sammen. Det blev en meget hyggelig frokost, hvor snakken gik livligt.
Derefter kørte vi til DR i Aarhus, der ligger ca. 3 km. fra Botanisk Have. Her blev vi modtaget af en venlig ung guide, der efter en kort orientering om DR gav os en rundvisning i det kæmpestore mediehus, hvor det største studie er større end det i København, hvor X-factor optages ! Udover studier i forskellig størrelse, hvorfra der sendes trafikmeldinger, nyhedsudsendelser og andet, var vi inde i dem, hvor man optager nogle af de kendte TV-programmer i DR-regi. Vi var inde i det radiostudie, hvorfra ”Danmarksmester” sendes – studieværten sad endnu på den anden side af glasvæggen og talte i telefon efter kort forinden at have afsluttet dagens udsendelse. Vi besøgte bl.a. også malerværkstedet, hvor Søren Ryges store havebænk stod til tørre efter en omgang knaldrød maling, og vi tog en rundtur i det kæmpestore, meget spændende lager af rekvisitter, hvor iblandt vi kunne genkende ting og sager fra tidligere års julekalendere. Efter en meget interessant rundvisning sluttede vi dagens arrangement af med kaffe og hjemmebag i DR´s kantine.    Se billeder i Galleriet tryk her

 

Onsdag d. 5. april besøger vi Aarhus. Vi starter i en oase midt i Aarhus, nemlig Botanisk Have, adresse: Peter Holms Vej, Aarhus C. kl. 11.00, – man kan også komme tidligere, da haven er åben for besøg allerede fra kl. 09.00.
Der bliver ingen rundvisning med guide. Vi behøver heller ikke at gå samlet, men kan i eget tempo opleve et – forhåbentlig – spirende forår rundt omkring i den parklignende have. Det er også muligt at besøge væksthusene og her se de mange flotte vækster. På et nærmere aftalt tidspunkt mødes vi i havens madpakkeområde og spiser egen medbragt frokost, – bemærk – det er også muligt at købe mad i Cafeen.
Bagefter kører vi til DR i Aarhus. Her produceres bl.a. SPORTEN, VEJRET, KONTANT og MADMAGASINET – for at nævne nogle programmer, de fleste nok kender fra DR-TV. Herudover sender man nyheder og underholdning i radioen for P4 Østjylland. Her får vi en rundvisning, der starter kl. 14.00 og varer ca. 1 time. Vi slutter af i DR’s kantine med kaffe og hjemmebag.
Pris inkl. kaffe/kage kr. 80. Tilmelding til Anette, tlf.: 20574622 senest d. 20. marts.

Generalforsamling

Lørdag d. 25. februar 2017 afholdt foreningen sin ordinære generalforsamling. Med en uges varsel måtte arrangementet flyttes til Hotel Bredehus i Bredsten fra den konkursramte Vandel Kro.  Såvidt vides kørte ingen forgæves takket være opslag på hjemmesiden og ringen rundt.  Der deltog 25 medlemmer, og generalforsamlingen forløb i henhold til vedtægterne .  Der var valg til bestyrelse, revisor samt revisorsuppleant.  Aage Kofoed ønskede ikke at genopstille som revisorsuppleant – her modtog Bente Kristensen posten.  Øvrige valg var alle genvalg.   Bestyrelsens forslag om ændringer til vedtægterne blev vedtaget.  Under punkt eventuelt på dagsordenen forærede Thomas J. Rasmussen foreningen en smuk gæstebog, med ønsket om at den fremover bruges ved alle arrangementer.  (læs et mere udførligt referat  tryk her)
På et kort møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således, at sammensætningen er uændret – alle tager endnu en periode på posten.
Efter generalforsamlingen vistes filmen: ”107 år med 66-selskabet” – historien om dampskibsselskabet på Bornholm af 1866. En spændende, underholdende film med billeder og korte filmklip om selskabets mange skibe, fra dampskibe til motorfærger og ind imellem interviews med nogle forhenværende ansatte i 66-selskabet.
Eftermiddagen sluttede lidt brat, idet vejret udenfor lignede et forrygende snevejr – det blev heldigvis ikke så slemt.

Generalforsamling       

Lørdag d. 25. februar 2017 kl. 13.30 er der generalforsamling på Vandel Kro, Grindstedvej 15, 7184 Vandel.
Flyttet til: Hotel Bredehus, Kirkegade 25, 7182 Bredsten.
 For deltagere, der har lyst, starter vi med spisning kl. 12.00. Menuen er gammeldags oksesteg. Pris inkl. 1 genstand er kr. 150. Af hensyn til spisning er der bindende tilmelding til Karin Juul, tlf.: 50490027 senest den 15. februar. Foreningen er vært ved efterfølgende kaffe.     Dagsorden ifølge vedtægterne.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamling.  Bestyrelsen har forslag til ændringer af vedtægterne – forslaget kan forlods rekvireres ved henvendelse til Poul-Erik, tlf.: 51309567.
 
juleparVed dette års jule-kom-sammen på Svostrup Kro deltog 31 af foreningens medlemmer.  I en af kroens fine stuer, der var festligt julepyntet, fik vi nogle af de traditionelle danske julefrokost-retter at spise.  Vi sang flere sange – omdelte eller fra klippeøens sangbog – under og efter spisningen.
Så havde vi et lotteri, hvor der som præmier var mange ting overvejende produceret på Bornholm.   Til kaffen fik vi ris-ala-mande med en enkelt mandel i.   Den blev aldrig fundet – i hvert fald ville ingen vedgå at have spist den. Ved tjenerens hjælp fik vi alligevel fundet en ”mandel”,  så mandelgaven fandt en heldig ”vinder”.   Efter nogle hyggelige timer, hvor snakken gik, sluttede vi af med at ønske hinanden glædelig jul og godt nytår.                                                                            Se billeder i galleriet. tryk her

 

Julefrokost d. 26. november med start kl. 12.00.
Årets julefrokost er henlagt til Svostrup Kro på adressen: Svostrupvej 58, 8600 Silkeborg.Der serveres traditionel julemad med fiskeri og griseri i forskellige udgaver samt ris a`la mande og kaffe. Prisen for medlemmer er kr. 195 – og foreningen betaler de resterende kr. 75.  I prisen er inkluderet 1 genstand. Nogen egentlig underholdning bliver der ikke, men vi har planlagt at medbringe en quiz og et lotteri – og vi skal selvfølgelig synge nogle sange også.  Så hvis I medbringer det gode humør – skal vi nok få en hyggelig frokost/eftermiddag.Bindende tilmelding til: Karin Juul, tlf.: 50490027 – mail: karinjuul1@gmail.com senest 14. november. Obs !  På kroen er der plads til max. 35 personer – så først til mølle ….

Ebelfestival i efterårsferien 21. oktober 2016

ebelfestival_a3-plakat

I efterårsferien besøgte nogle få medlemmer Ebeltoft. Efter vel overstået frokost vandrede vi i silende regn på de toppede brosten til Farvergården. Gården, der i dag er et museum, fremstår som dengang, da den sidste farver i år 1925 ophørte med at farve folks hjemmelavede garn og klæder. Beboelsen med facade ud mod gaden, minder lidt om Erichsens Gård i Rønne, med fine små stuer, køkken og kamre. Men bagtil findes flere bygninger i bindingsværk, som husede selve farveriet, en mindre stoftryksafdeling, en indendørs hestegang, stalde til heste og køer, lade og et par ”dasser” (hvoraf et var dobbeltdas !). Længst bagud finder man en dejlig have med blomsterbede og en stor sø, hvorfra farveren fik vand til sit arbejde med farvning og mange gange skylning. Vi gik ind og ud af de mange bygninger og fik god information om det store arbejde, det har været, at farve stof dengang; det blev vist på plancher og korte videoer. Farverne blev fremstillet på basis af naturens planter og var ofte udtræk af knuste blade og rødder. Farverens håndværk blev som så mange andre håndværk overflødiggjort af udviklingen. I dag foregår farvning i princippet på samme måde, men det hårde slid er overtaget af maskiner.
Efter besøget vandrede vi videre til festpladsen, hvor vi kortvarigt – alt for kort grundet regn og blæst – beså nogle af de mange boder og stande. Der var meget at kikke og smage på, og flere arbejdende stande, som solgte de frembragte ting. Men som det fremgår, blev besøget kun kort – og vi skyndte hos tilbage til tørvejr, varme og kaffe med hjemmebag. Og så gik snakken ellers lystigt med minder om Bornholm. Så trods vejret fik vi alle en god eftermiddag.  
  Se billeder i galleriet. tryk her.
Besøg  Ebelfestivalen 2016 i Ebeltoft uge 42
Fredag den 21. oktober kl. 11.30 mødes vi i Ebeltoft Sognegård, Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft.Vi starter med at spise medbragt mad og derefter skal vi besøge Den Gamle Farvergård, det eneste bevarede købstadsfarveri i Nordeuropa, hvor man indtil 1925 fik farvet garn og klædesstykker. Bagefter skal vi besøge Ebelfestivalen, der siden starten i 2004 har udviklet sig fra at handle næsten udelukkende om æbler, til noget meget mere.   Der er også aktiviteter for børn, så tag bare børn og eller børnebørn med. Bemærk, at det ikke er muligt at parkere helt tæt på hverken Farvergården eller pladsen hvor festivalen afholdes. Derfor skal vi vandre på toppede brosten til og fra stederne. Vi samles igen i Sognegården kl. 15.30, hvor vi slutter af med kaffe og hjemmebag. Herefter kan man eventuelt selv fortsætte med at opleve Ebeltoft på egen hånd.Prisen for deltagelse er kr. 50. Tilmelding til: Poul-Erik Nilsson, tlf.: 51309567 – mail: oebo48@mail.dk senest 11. oktober.
 Besøg på Hjerl Hede d. 13. august 2016  Dette arrangement blev aflyst grundet for få deltagere  
Lørdag d. 13. august går turen til Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup. Vi mødes ved indgangen kl. 11.00. Temaet for weekenden er : Honning og Høst. Omkring 100 frivillige – børn og voksne, iført tidstypiske klæder – befolker huse og værksteder. Sammen bidrager de til at skabe fornemmelse af livsvilkårene for 100-200 år siden man får indsigt i bondekultur og håndværkstraditioner. Vi kan nærmest se, føle, dufte og smage de gamle tider. På et tidspunkt spiser vi medbragt mad, og slutter eftermiddagen med kaffe og kage i restaurant Skyttegården. Pris kr. 150,- for indgang og kaffe. Bindende tilmelding senest 30. juli til Pauli : tlf. 21785641 – mail paulijensen@outlook.com eller til Eivind : tlf. 61696384 – mail aklo69@fiberflex.dk .

 

En eftermiddag i skov og have  d. 6. juni 2016

Birkelev Naturkunst

Solen skinnede fra en skyfri himmel, og det var rigtig varmt da vi mødtes på parkeringspladsen ved Birkelev Naturkunst. Vi blev venligt modtaget af Jane – den ene halvdel af ægteparret, som gennem de sidste mange år har etableret skov og have. Efter at have indtaget den medbragte frokost, fik vi en lille rundvisning i området. Vi vandrede gennem eventyrskoven, der var befolket af opstillede figurer og fantasifulde, finurlige skabninger, og gik derefter en tur i citatskoven, hvor man måtte bruge tid på at læse de mange ophængte citater. Her er et enkelt: ” Man kan ikke trykke hinanden i hænderne med knyttede næver”. Små originale skove, der trods de mange figurer og ophængte ting stadig bar præg af natur – selvom træer og buske nok var ved at vokse lidt fra ejerne. Vi ”hilste” på havens husdyr og var en tur i orangeriet med de mange varmekrævende planter. Vi fik en flot demonstration af, hvordan man forvandler pilegrene til noget brugbart. På ingen tid forvandlede Jane et bundt pilegrene til en blomsterstøtte. Der blev også tid til indkøb i butikken af pileflet og havefigurer. Vi sluttede eftermiddagen med kaffe, boller og kage (bagt til lejligheden af Jane) og sang et par sange fra sangbogen. En foreslået fælles afslutning med ”spis og bowl” blev ikke til noget, da Bowlingcentret– fra netop samme dag – var lukket i en periode på grund af ombygning, hvilket kom som lidt af en overraskelse for tovholderen !
Se billeder i galleriet

 

 • Eftermiddag i naturen og måske vælte nogle kegler.
  Mandag den 6. juni 2016 besøger vi Birkelev Naturkunst, Birkelev 7, 6780 Skærbæk. Vi mødes kl. 12.00
  og efter at have indtaget den medbragte frokost, skal vi opleve den 7000 m2 store have med bl.a. finurlige træskulpturer og pileflet . Pris kr. 75,-, der inkluderer entre med lille rundvisning samt kaffe m/brød. Tilmeld senest 1. juni til Anette eller Poul-Erik.
  Ekstra – hvis der er interesse og tilslutning nok – slutter vi dagen med ”SPIS OG BOWL” i Skærbæk Fritidscenter – ca. 10 min. kørsel fra Birkelev – pris kr. 165,- , der inkluderer leje af sko, bowling og mad (ekskl. drikkevarer)

 

Tur i Almindingen d.  10. april 2016

WP_20160410_13_09_39_Pro

Vi mødtes på Hotel Postgården i Fredericia. Efter spisning bød programmet på en tur i skoven. Hotel Postgården tilbød faktisk at bestille en bus til os ! – hvilket vi dog afslog. Vi spadserede til et andet lokale og her begyndte udflugten – og det blev en interessant tur med Erik Jensen som guide. Vi blev alle klogere på, hvor stort et arbejde, der var lagt i at tilplante og vedligeholde Almindingen. Især blev Hans Rømers rolle og hans store betydning fremhævet. Vi fik genopfrisket de begivenheder, der havde fundet sted i tidens løb, og det blev nævnt hvilke, der ikke længere finder sted. Også mindesmærkerne kom vi omkring – for hvem, hvorfor og deres placering – krydret med små historier og anekdoter fremdraget af bl.a. breve, som Erik Jensen har fundet under arbejdet med at skrive bogen. Eftermiddagen sluttede med kaffe og kringle, og vi fik en hyggelig snak ved bordene om de minder, vi selv har fra Almindingen.                                                                                           Se billeder i galleriet

 • Eftermiddag med Klippeøens redaktør Erik Jensen og måske en tur på volden.
  Søndag den 10. april 2016 mødes vi kl. 12.00 på Hotel Postgården, Oldenborggade 4, 7000 Fredericia.
  Vi starter med at spise sammen. Menuen er gammeldags oksesteg med tilbehør. Efter spisning vil Erik Jensen fortælle om Almindingen, der engang var Danmarks 3. største skov, og om nogle af de mange begivenheder, skoven har lagt grund og omgivelser til. Mon ikke det vækker minder hos de fleste, der er opvokset på Bornholm.
  Pris for mad incl. 1 genstand, kaffe m/kringle og foredrag kr. 150,-. Tilmelding senest 1. april til Anette tlf.: 20574622 (njbahb@hotmail.com) eller til Poul-Erik tlf.: 51309567 (oebo48@mail.dk) .
  Udenfor program, hvis man har tid og lyst, så aflæg Christianskirken et besøg og se de smukke mosaikker udført af Bjørn Nørgård (kunstneren bag gobelinerne på Christiansborg Slot).
  Hvis vejret tillader det, kan man også gå en tur på og omkring Fredericia Vold – en gang en vigtig del af Danmarks forsvar – i dag et rekreativt naturområde i midtbyen.

 

Generalforsamling 27. februar 2016 på Bjerre Kro

Velkommen til generalforsamling 2016 Bjerre kro.

Nye medlemmer i bestyrelsen 27. februar 2016

27. februar 2016 afholdt foreningen ordinær generalforsamling på Bjerre Kro i Hornsyld.   Valgt dirigent blev Preben Kristensen, som med sikker hånd førte forsamlingen gennem mødet i god ro og orden. Bestyrelsen havde fremsat forslag om en del vedtægtsændringer, og disse blev med få undtagelser vedtaget.  Under kassererens gennemgang af regnskabet fremkom en appel om, at medlemmerne ved kontingentindbetaling skulle huske at henvise til medlemsnummer og ikke til det nummer, der står bag på Klippeøen.

Som erstatning for medlemmer af bestyrelsen, der ikke ønskede genvalg, indvalgtes Pauli Havmøller Jensen og Karin Juul. Som suppleanter valgtes Vagn Thygesen og Preben Kristensen. Til revisor og revisorsuppleant genvalgtes Knud Andersen og Jørgen Gravers.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således at formanden uændret hedder Ejvind Kristoffersen, næstformand og ny sekretær Poul-Erik Nilsson, og den ny kasserer hedder Anette Havmøller Bätel.                  

Se billeder i galleriet

 

 • GENERALFORSAMLING. 2016Hermed indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling.
  LØRDAG d. 27. FEBRUAR 2016 . kl 14.
  På Bjerre Kro Bjerrevej 351 Bjerre 8783 HornsyldDagsorden i henhold til vedtægterne
  1. Valg af ordstyrer
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag5.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  a. Bestyrelsesmedlemmer
  På valg er : Rigmor Nissen ( modtager ikke genvalg)
  Bodil Sørensen ( modtager genvalg )
  b. Suppleanter: Der skal vælges 1.
  6. Valg af revisor og revisor suppleanter
  Revisor
  a. På valg er Knud Andersen ( modtager genvalg )
  b. Revisor suppleanter
  7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Email: aklo69@fiberflex.dk eller skriftlig til Ejvind Kristoffersen, Mariagervej 69 9500 Hobro
Efter generalforsamlingen er foreningen vært med kaffe og kage.

Da der er forslag om nogle vedtægtsændringer – kan disse rekvireres hos Poul Erik Nilsson mail : oebo48@mail.dk tlf. 86345419   

For dem som har lyst, mødes vi kl. 12 og spiser sammen – der serveres farseret kalkun m. tilbehør + 1 genstand pr person. Pris pr. person er 150 kr . Der er BINDENDE tilmelding til spisningen til generalforsamlingen , til enten Rigmor jpnissen@dukamail.dk tlf 74421141 eller Poul Erik oebo48@mail.dk tlf. 86345419 og det er senest d. 22 feb 2016.