Medlemskab

Efter at have læst om foreningen, har du måske fået lyst til at blive medlem.

Som medlemmer optages alle der er født på Bornholm, samt alle, der på baggrund af interesse for Bornholm vil bakke op om foreningen.

Som medlem får du mulighed for at deltage i foreningens arrangementer og har mulighed for at leje et af Hjemstavnsbyens huse i Svaneke.

Som medlem modtager du 6 gange årligt medlemsbladet ”KLIPPEØEN”.
Heri findes blandt andet små artikler om Bornholm, og der er information om andre hjemstavnsforeninger i Danmark med tilknytning til Bornholm.

Prisen for medlemskab er i 2024 kr. 170 pr. person – dog betaler evt. ægtefælle kr. 85 ( man modtager kun 1 medlemsblad pr. adresse )

Indmelding sker ved at kontakte kassereren: Anette Havmøller Bärtel. Indmelding kan også ske ved at benytte hjemmesidens kontaktboks. Vi skal bruge følgende oplysninger: navn, adresse, fødselsdato/fødested, tlf.nr./mobil, e-mailadresse, og tilladelse til omtale af runde fødselsdage i medlemsbladet Klippeøen.

Herudover er du altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål vedr. medlemskab – se adresser og tlf. under bestyrelse.

Velkommen i foreningen