Persondatapolitik

Databeskyttelsesforordning for Bornholms Hjemstavnsforening 2000.

Den korte version.

Når du melder dig ind i Bornholms Hjemstavnsforening 2000 registrerer vi dit navn, din adresse, dit telefonnummer og evt. fødselsdato/sted samt mailadresse.

Vi opbevarer disse oplysninger så lang tid du er medlem. Formålet er, at vi kan levere medlemsbladet Klippeøen til din adresse, at vi kan kontakte dig i forbindelse med foreningens arrangementer, og at vi kan opretholde et opdateret medlemskartotek med henblik på opkrævning af foreningskontingent.

Dine oplysninger opbevares og behandles som persondata efter gældende lovgivning.

Dine oplysninger videregives ikke til andre end til udgiveren af Klippeøen.

Du kan altid henvende dig til kasserer eller formand og få rettet eller slettet dine oplysninger.

 

Den lange version.

Foreningens persondatapolitik på baggrund af lov af 25.maj 2018 om databehandling i EU’s medlemslande.

Bornholms Hjemstavnsforening 2000 (i det efterfølgende forkortet til BHF2000) er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte sine medlemmers personoplysninger, og behandle oplysningerne i henhold til gældende lovgivning.

Indsamling og behandling af oplysninger.

Ved tilmelding som medlem i BHF2000 indsamles oplysninger primært med henblik på administration af medlemskab. Ligeledes bruges oplysningerne for at kunne gøre opmærksom på foreningsarrangementer og for at kunne levere ”Klippeøen” til medlemmers hjemadresse. I den forbindelse nødvendige oplysninger som navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og evt. mailadresse. Personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt disse er afgivet frivilligt ved udfyldelse af indmeldingsblanket eller ved anden aftale. I forbindelse med foreningens arrangementer tages der ofte situationsbilleder, hvor det enkelte medlem kan identificeres, men hvor aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet.

Videregivelse af oplysninger.

BHF2000 kan i visse tilfælde videregive personoplysninger om det enkelte medlem. Videregivelse vil kun ske i det omfang og til dem, hvor det er nødvendigt for at kunne udføre en tjeneste som f.eks. levering af medlemsbladet ”Klippeøen”, eller hvis det påkræves af en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger om navne og adresser deles p.t. med bladet KLIPPEØENS redaktion i forbindelse med udsendelse af bladet.

Beskyttelse af oplysninger.

BHF2000 har ved tekniske og organisatoriske foranstaltninger gjort alt for at sikre, at oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt slettes, offentliggøres, misbruges eller behandles i strid med lovgivning. Medlemsregister opbevares digitalt hos formand og kasserer. I praksis er det ikke muligt at etablere 100% sikkerhed, og BHF2000 kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændigt beskyttet mod forsætligt omgåelse af foreningens etablerede sikkerhedsforanstaltninger.  Personoplysningerne opbevares så længe det tjener et berettiget formål og slettes altid når medlemskab ophører.

Medlemmers rettigheder.

Hvis medlemmer ønsker adgang til de oplysninger, som BHF2000 behandler, kan der rettes henvendelse til de dataansvarlige – enten formand eller kasserer i den til enhver tid siddende bestyrelse. Det enkelte medlem har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger foreningen er i besiddelse af og behandler. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, kan man anmode BHF2000 om at rette, blokere eller slette oplysninger. I den forbindelse gøres opmærksom på, at medlemskab af BHF2000 er betinget af afgivelse og opdatering af oplysninger, der er nødvendige for administration af foreningens medlemskartotek.

Ændringer.

BHF2000 vil løbende ændre og opdatere denne persondatapolitik for at sikre overholdelse af gældende lovgivning.    I tilfælde af væsentlige ændringer informeres medlemmer via e-mail.