Generalforsamling

generalforsamling2
Generalforsamlingen afholdes hvert år i slutningen af februar – og der indkaldes via opslag på hjemmesiden og i “Klippeøen”  –  ifølge vedtægterne med mindst 14 dages varsel.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning om årets aktiviteter, og der fremlægges et revideret regnskab.
Endvidere vælges der medlemmer til bestyrelsen i det omfang det er nødvendigt i henhold til vedtægterne. 
Der tages referat fra generalforsamlingerne, og dette lægges efterfølgende ind på hjemmesiden.