Foreningen

Bornholm
Foreningen blev etableret ved en stiftende generalforsamling afholdt den 26. februar år 2000 på Vejen Gæstgivergård.
Initiativtager var Harald Hansen fra Esbjerg, der ønskede et forum, hvor bornholmere bosiddende i Jylland kunne mødes.  Formålet var – som det stadig er – at styrke hjemstavnsinteressen for fødeøen gennem forskellige kulturelle og  selskabelige sammenkomster i samarbejde med andre bornholmske hjemstavnsforeninger i Danmark.
Vi er i dag ca. 120 medlemmer, der bor spredt i hele Jylland .   Vi mødes til arrangementer 5-6 gange årlig forskellige steder i det jyske . Udover oplevelser,  får deltagerne mulighed for at mødes og udveksle minder – og ikke at forglemme – holde den bornholmske dialekt vedlige ved at tale og eventuelt synge sammen. Geografisk set har vi – til forskel fra øvrige bornholmske hjemstavnsforeninger i Danmark  – en stor udfordring i at placere vore arrangementer således, at det ikke er de samme medlemmer – hvad enten de bor nord, syd, øst, eller vest – der skal køre længst hver gang. Af samme årsag – de relative store afstande medlemmer imellem – har vi ikke et fast sted at mødes.
Samarbejdet med de andre bornholmske hjemstavnsforeninger kommer bl.a. til udtryk i medlemsbladet “Klippeøen”, der tilsendes medlemmerne 6 gange årligt.
Nedenstående kort er udarbejdet af Carsten Schou. Hver lille rød prik repræsenterer et medlem. Røde prikker udenfor Jylland indikerer medlemmer, der i en årrække har boet i Jylland, som nu er flyttet til andre dele af landet, men har beholdt tilknytning til foreningen i Jylland.