Foreningen

Bornholm
Foreningen blev etableret ved en stiftende generalforsamling afholdt den 26. februar år 2000 på Vejen Gæstgivergård.
Initiativtager var Harald Hansen fra Esbjerg, der ønskede et forum, hvor bornholmere bosiddende i Jylland kunne mødes.  Formålet var – som det stadig er – at styrke hjemstavnsinteressen for fødeøen gennem forskellige kulturelle og  selskabelige sammenkomster i samarbejde med andre bornholmske hjemstavnsforeninger i Danmark.
Vi er i dag ca. 110 medlemmer, der bor spredt i hele Jylland .   Vi mødes til arrangementer 5-6 gange årlig forskellige steder i det jyske . Udover oplevelser,  får deltagerne mulighed for at mødes og udveksle minder – og ikke at forglemme – holde den bornholmske dialekt vedlige ved at tale og eventuelt synge sammen. Geografisk set har vi – til forskel fra øvrige bornholmske hjemstavnsforeninger i Danmark  – en stor udfordring i at placere vore arrangementer således, at det ikke er de samme medlemmer – hvad enten de bor nord, syd, øst, eller vest – der skal køre længst hver gang.
Samarbejdet med de andre bornholmske hjemstavnsforeninger kommer bl.a. til udtryk i medlemsbladet “Klippeøen”, der tilsendes medlemmerne 6 gange årligt.
Nedenstående kort er udarbejdet af Carsten Schou. Hver lille rød prik repræsenterer et medlem.