Medlemskab

Efter at have læst om foreningen, har du måske fået lyst til at blive medlem.

Som medlemmer optages alle der er født på Bornholm, samt alle der har haft deres opvækst og ungdom på Bornholm. Et medlems ægtefælle kan optages som medlem med stemmeret.

Andre, der har haft særlig tilknytning til øen, kan optages som medlemmer, men før dette sker, må bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffe beslutning herom.

Som medlem får du mulighed for at deltage i foreningens arrangementer.

Som medlem modtager du 6 gange årligt medlemsbladet ”KLIPPEØEN”.
Heri findes blandt andet små artikler om Bornholm, og der er information om andre hjemstavnsforeninger i Danmark med tilknytning til Bornholm.

Prisen for medlemskab er i 2015/2016 kr. 150 pr. person – evt. ægtefælle betaler kr. 75.

Tilmelding sker ved at kontakte kassereren: Anette Havmøller Bärtel

Herudover er du altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål vedr. medlemskab – se adresser og tlf. under bestyrelse.