Kommende

     

Husk tilmelding til vore arrangementer – alle er velkomne – også medlemmer af “søsterforeninger” 

 

                  Generalforsamling

Den årlige generalforsamling finder sted lørdag d. 15. februar 2020 – kl. 13.30 på Café Spangsbjerg, adressen er: Spangsbjerg Alle 50, 8800 Viborg.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Der er valg til bestyrelsen, til revisorposten og til suppleanter for både og. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – ifølge vedtægterne – være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingens afholdelse.

Det er bl.a. på generalforsamlingen, at medlemmerne har mulighed for at holde foreningen i live, så mød frem og vær med til at præge foreningens udvikling med meninger og ideer.

Efter generalforsamlingen har vi indbudt Henning Bender til at komme og fortælle om den store oversøiske udvandring fra Danmark i årene 1850-1914. Den største udvandring – set i forhold til befolkningens størrelse – skete fra Bornholm. I begyndelsen af religiøse grunde, men senere drevet af bedre lønforhold og udviklingsmuligheder. Henning Bender vil på baggrund af sin danske udvandrerbase fortælle om hvem det var, hvorfor, hvornår og hvordan de rejste og vise fotos fra de steder, hvor bornholmerne især bosatte sig. Se også omtale i sidste nummer af Klippeøen under Hillerød.

For deltagere, der har lyst, starter vi med spisning kl. 12.15. Menuen står på dansk bøf. Pris inkl. 1 genstand er kr. 150. Af hensyn til spisning er der bindende tilmelding til Poul-Erik, tlf.: 51309567 senest den 8. februar. Benyt gerne konto 9570 – 11941737 ved indbetaling.

Foreningen er vært ved kaffebord efter generalforsamlingen.


Forårstur

Den 25. april planlægger vi at byde foråret velkommen i Geografisk Have i Kolding. Nærmere omtale følger senere.

 

Bornholmertræf 2020

Den 7. juni glæder vi os til Bornholmertræffet i Århus, og samværet med deltagere fra de andre bornholmske hjemstavnsforeninger på Sjælland og Fyn.